17/06/2020

Een breder draagvlak door sterke buurtcommunicatie

Neighbourhood communication Reputation management Storytelling

Plan je een nieuw bouwproject in de stad? Heb je er al aan gedacht hoe je met de buurt gaat communiceren? Als expert buurtcommunicatie bij Bereal help ik projectontwikkelaars en aannemers om draagvlak te creëren voor hun plannen. Ook met het verkrijgen van een vergunning in het achterhoofd. En dat gaat veel verder dan die ene commerciële flyer in de bus van de omwonenden. Mijn tips voor een krachtige buurtcommunicatie helpen je op weg.

1. Communiceer juist, volledig en verstaanbaar.

Dat klinkt logisch, maar nog al te vaak is wat vanzelfsprekend is voor een bedrijf onbegrijpelijk voor omwonenden. Maak alles dus duidelijk voor iedereen. En vermijd logge termen als ‘wegenis’, ‘RUP’, ‘wadi’, of ‘ruimtelijke kwaliteit’. Werk een aantal kernboodschappen uit die heel je verhaal samenvatten, en hou je daar ook aan.

2. Geef je project een gezicht, en stel je menselijk op.

Toon het team achter je bouwproject, en laat zien wie voor een frisse wind zorgt in de buurt. En heb je er weleens aan gedacht om interviews met het bouwteam aan te bieden aan een regionale journalist? Het verkleint de afstand tussen de projectontwikkelaar en de buurtbewoners. En geeft een gezicht aan je project. Betrek ook je publiek. Bijvoorbeeld tijdens een buurtmoment met een warme kom soep, of via een ideeënbus om samen de buurt te verbeteren.

3. Laat ambassadeurs aan het woord.

Zogenaamde ‘credible third parties’ geven je woonproject meer draagkracht. Denk bijvoorbeeld aan experten die los van de initiatiefnemers je verhaal ondersteunen, of buurtbewoners, handelaars of schepenen die geloven in het woonproject, of gewoon blij zijn met de nieuwe speeltuin. Als ambassadeur overtuigen ze anderen van de meerwaarde van je initiatief voor de omgeving.

4. Breng je nieuws ook naar de media.

Zoek in je brochures, buurtbrieven of aanplakborden naar boodschappen die interessant en relevant zijn voor buurtbewoners én het ruimere publiek. Maar maak ook je eigen media: denk bijvoorbeeld aan een buurtkrant waarin je het project toelicht, informatie geeft over de geschiedenis van de site, een aantal interessante weetjes prijs geeft of toont hoe je de tijdelijke leegstand zal aanpakken. Ook dit is een manier om meer draagvlak te creëren.

Back to top