31/05/2022

Vermijd ‘de hel van padel’ met solide buurtcommunicatie

Neighbourhood communication

“Padel is de hel”: de aanleg van padelvelden stoot op verschillende plaatsen in Vlaanderen steeds vaker op weerstand van buurtbewoners. Het illustreert hoe het NIMBY-fenomeen – Not In My Backyard – eender welk infrastructuurproject kan overschaduwen. Bouwpromotoren, projectontwikkelaars en bedrijfsleiders wringen zich vaak in bochten om tijdens hun project recht te praten wat krom is. Ze slaan de bal mis, want met een stevige buurtcommunicatie die start ruim vóór het project er komt, hoef je buurtprotest niet lijdzaam te ondergaan. Integendeel: door omwonenden op voorhand bij je project te betrekken, bouw je het noodzakelijke fundament voor de succesvolle uitrol van je plannen.

De stem van buurtbewoners tegen de bouw van grote infrastructuurprojecten klinkt steeds luider. Denk aan protest tegen de realisatie van hoogspanningslijnen als Ventilus, onbegrip rond het openen van een nieuw asielcentrum in een gemeente en de aanleg van een nieuwe fietssnelweg. Iedereen vindt wel dat de projecten er mogen komen, niemand wil ze in de eigen achtertuin of op de plaats van een waardevol (natuur)gebied. Het zijn klassieke voorbeelden van het NIMBY-fenomeen: “Not In My Backyard!” 

Voegen we toe aan het NIMBY-lijstje dezer dagen: de aanleg van padelvelden. Veel kleinschaliger dan bovenstaande voorbeelden, zou je denken. Maar toch is er door het rijzend buurtprotest op verschillende plaatsen intussen een heerlijk rijmpje rond bedacht: padel is de hel. Terwijl de sport eerst als een leuk, nieuw spelletje werd aanzien, klagen buurtbewoners nu steeds vaker dat ze geen padelcomplex in hun buurt willen. “Al dat geroep: te veel lawaai, te veel overlast.” 

Communicatie als sleutel 

Hoe vermijd je als bouwpromotor, projectontwikkelaar of pakweg bedrijfsleider die wil uitbreiden dat er over jouw project – klein of groot – zo’n rijmpje ontstaat? En belangrijker nog: hoe zorg je ervoor dat de buurt zich ineens mee achter jouw project schaart? Het sleutelwoord: communicatie.  

Een succesvol project begint bij stevige buurtcommunicatie. Met de juiste stakeholders, op het juiste moment en met relevante, nieuwswaardige en eerlijke informatie, kneed je de buurt en bereid je de omwonenden voor op wat komt. Kortom: je creëert het broodnodige draagvlak om van het project in jouw buurt of regio een succes te maken.  

Begrip kweken 

Terug naar de ‘hel van padel’ om het verregaande positieve effect van een solide buurtcommunicatie te illustreren. Professor audiologie Bart Vinck (UGent) opperde onlangs in dit artikel in Het Nieuwsblad dat buurtcommunicatie zelfs zo’n grote impact kan hebben dat een spelletje padel voor omwonenden minder luid klinkt. Als je omwonenden uitlegt hoe je ervoor zorgt dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft, of de padelliefhebbers uit de buurt uitnodigt voor een partijtje, kweek je begrip voor de situatie. “Vergelijk met het volgende: sommige mensen zullen begrip hebben voor het verkeer en de files op een grote weg, vooral als ze zelf ook vaak met de auto over die weg rijden. Rij je zelf enkel met de fiets, dan ligt het misschien anders”, aldus Vinck. 

Gevoeligheden in kaart brengen 

Nooit was het belangrijker om de gevoeligheden in de buurt van eender welk project ruim op voorhand in kaart te brengen, er rekening mee te houden én tijdig met en naar de omgeving te communiceren. Zo ben je voorbereid om transparant en geloofwaardig te bouwen aan je verhaal.   

Meer over hoe je zorgt voor solide buurtcommunicatie bij grote én kleine ingrepen in de ruimtelijke ordening, lees je hier

Back to top