1/12/2020

Zo boost je jouw reputatie met archeologisch onderzoek

Reputation management

Wil je bij een projectontwikkelaar spontaan het koud zweet laten uitbreken, laat dan maar eens de woorden ‘archeologisch onderzoek’ vallen. Nochtans biedt zo’n verplicht en vaak kostelijk onderzoek ook voordelen, zeker op het vlak van communicatie. Niet zelden graaf je immers ook schitterende verhalen op. Die boeien niet alleen de pers, maar ook de buurt. Of hoe communiceren over archeologisch onderzoek het draagvlak voor je project vergroot.

“Ik hoop dat ze tenminste de sacoche van ons bomma terugvinden”. Voormalig Leuvens burgemeester Louis Tobback stak zijn ongenoegen enkele jaren geleden niet onder stoelen of banken toen bleek dat bij de herinrichting van het Fochplein ook een verplicht archeologisch onderzoek nodig was. Onnodig tijd- en geldverlies, zo vond hij. En dat negatieve beeld bleef jammer genoeg hangen. 

Verhalen die een hele buurt boeien

Nochtans kan zo’n onderzoek ook voordelen bieden voor een projectontwikkelaar. Zeker op het vlak van communicatie. Vondsten op een werf leiden immers vaak tot bijzondere historische verhalen die een hele buurt kunnen boeien. Een uitgelezen kans om hier jouw maatschappelijk relevante verhaal aan te koppelen, en zo aandacht te krijgen voor je nieuwe project.

Zo werd op de site van een nieuwbouwproject in Brugge onlangs nog een simpele dobbelsteen en een skelet van enkele honderden jaren oud opgegraven. Er was sprake van een mysterie, want de vondst riep zowel bij ontwikkelaar als archeoloog heel wat vragen op. En zoiets kan een journalist en een buurt wel boeien. Het verhaal dikte aan en gaf ontwikkelaar VDD  de kans om het grote publiek in één adem te tonen dat hij 1) altijd handelt met respect voor omgeving en buurt, 2) er een prachtig nieuw project gaat neerzetten, en 3) de vondsten wellicht overdraagt aan de stad en dus eigenlijk aan alle Bruggelingen. Een sterk staaltje reputatiemanagement.

Respect voor buurt

Het verhaal in Brugge is slechts een voorbeeld van de potentiële topverhalen die voor het grijpen liggen, zo blijkt uit een recent gesprek met Jeroen Vanden Borre, zaakvoerder van BAAC. Zijn onafhankelijk archeologisch bureau graaft regelmatig bijzondere zaken op. Van stenen werktuigen uit de prehistorie, over een middeleeuws kerkhof tot zelfs oorlogsvliegtuigen. Stuk voor stuk vondsten waar je – mits de juiste insteek – prachtige en waarheidsgetrouwe verhalen rond kan vertellen die het draagvlak voor je project vergroten. “Je schrijft immers een lokaal verhaal dat nog niet gekend was en toont tegelijk dat je respect hebt voor de buurt en haar verleden”, aldus Vanden Borre. 

Vlaamse premie voor communicatie

Ook Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele is overigens van mening dat we veel meer naar buiten moeten komen met de resultaten van opgravingen. In oktober gaf hij in een commissievergadering in het Vlaams parlement nog te kennen dat hij werkt aan een kleine premie die ervoor moet zorgen dat ook private eigenaars hiertoe worden gesensibiliseerd. To be continued.

Back to top