DCA

Bouwbedrijf en projectontwikkelaar DCA startte eind 2019 met de bouw van de eerste ‘zwevende appartementen’, een vastgoedproject op ‘t Eilandje in Antwerpen. Een om meer dan één reden opmerkelijk project. Onze strategie was er dan ook niet alleen op gericht om het project zelf toe te lichten, maar ook – en vooral – om een maatschappelijk relevant verhaal te vertellen. Dat straalde niet alleen af op de projectontwikkelaar, maar ook op de stad en alle andere stakeholders.

De bouw van het project ‘Montevideo’ was een sterk, nieuwswaardig verhaal. Daarom stelden we voor om het niet te houden bij feitelijkheden en techniciteiten, maar om ook het bredere verhaal naar voren te schuiven. De iconische architectuur, bijvoorbeeld. Maar ook de manier waarop de mobiliteit in de buurt ontlast werd: de afgegraven grond werd namelijk niet met vrachtwagens maar met schepen vervoerd. 

Uitgebreide aandacht na persmoment

We wisten: hoe meer relevantie en nieuwswaarde in het verhaal, hoe meer mogelijkheden om het ruimer dan alleen in de regionale media te brengen. En – hoewel we dat lang niet altijd adviseren – ook een persmoment leek ons een goede keuze. Geen klassieke bijeenkomst, wel een informeel moment waarop experten een woordje uitleg konden geven over het project. De interesse was groot, en dat leverde aandacht op in de kranten, online en op de regionale televisie. 

Een derde als geloofwaardige ambassadeur

Je kan jezelf op de borst kloppen, maar als een derde vertelt dat je goed werk levert, komt dat toch net iets geloofwaardiger over. De Antwerpse schepen van mobiliteit was voor dit project een sterke, geloofwaardige ambassadeur. Zowel in het persbericht als op het persmoment legde hij uit waarom het voor de Antwerpse mobiliteit zo belangrijk was dat de tonnen aarde over het water in plaats van over de weg vervoerd werden. 

Eenduidige boodschap 

Door het verhaal op een sterk journalistieke, nieuwswaardige manier mee vorm te geven, slaagden we erin om goed de regie over de communicatie te behouden. Onze adviesnota, Q&A en kernboodschappen, die alle partijen op voorhand konden doornemen, waren daarbij zeker een hulp. Ze zorgden ervoor dat iedereen van meet af aan op dezelfde golflengte zat. Zo zetten we meteen de juiste toon. Een goede basis voor de verdere communicatie. 

Jouw experts

Discover our service

Back to top